Trebor DALI Visualizer, TDV

Trebor DALI Visualizer, TDV

TDV är ett grafiskt förvaltnings- och övervakningssystem för belysningsanläggningar. Systemet visualiserar planritningens alla komponenter och värden, vilket skapar en total spårbarhet och full kontroll. Programmets inbyggda analysverktyg ger en snabb överblick av armaturer, sensorer, grupper och scener. Tack vare den grafiska och lättnavigerade programvaran kan en drifttekniker snabbt identifiera och spåra en trasig komponent geografiskt via planritningen, ersätta den och sedan själv uppdatera informationen i systemet. Detta helt utan att behöva ringa tredje part, elektriker eller annan tekniker.

TDV täcker projektkostnader på några månader. Utöver detta sänks även förvaltningskostnader löpande gällande belysningssystemet med upp till 70%