Solvakten

SOLVAKTEN

Solvakten (CCS) är ett styrsystem utvecklat av oss för ConverLights fönster utvecklade av ChromoGenics. Det är ett dynamiskt solskydd för fastigheter som ger minskad energiförbrukning och minskade kostnader. Solvakten kontrollerar konstant fastighetens fönster. Den felsöker och larmar vid kommunikations- eller sensorfel. Via webbportalen kan du som fastighetsägare distansövervaka och manövrera anläggningen snabbt och enkelt. Alla anläggningar kan dessutom övervakas av oss. Det innebär att driften säkerställs ytterligare, att energibesparingen övervakas och att du som fastighetsägare kan fokusera på andra åtaganden. En tids- och kostnadsbesparande trygghet helt enkelt.

Solvakten ger

 • Energieffektiva byggnader
 • Lägre energiförbrukning
 • Minskade kostnader

Solvakten består av tre komponenter: fönster, styr- & övervakningssystem och centralen.

Fönster

ConverLight är ett dynamiskt solskydd integrerat i fönsterglaset. Det ger en ökad inomhuskomfort, längre energiförbrukning och minskat underhåll, utan begränsad utsikt. Varje fönster är indelat i zoner och kan tidsstyras eller anpassas efter dagsljus. Solenergiinstrålningen reduceras med upp till 90%.

WEBB-portalen. Här ser man de anläggningar man har behörighet att se. Portalen har kartstöd så man kan klicka i kartan eller i menyn till vänster för att se anläggningen eller i larmlistan

 • Zonstyrt
 • Tidsstyrt
 • Dynamiskt
 • UV-skydd
 • Jämn inomhustemperatur
 • Bibehållen utsikt

Styr- & övervakningssystem

Webbportalen är mycket användarvänlig. Här sker all övervakning, dygnet runt. Skulle exempelvis en ljusgivare sluta fungera sänds ett larm ut och proble- met kan snabbt identifieras och därefter åtgärdas.

 • Tydlig översikt
 • Enkel att driftsätta
 • Konstant övervakning
 • Larmfunktion

Centralen

Centralen ansluts med 230V spänning. Om den placeras mindre än 30 meter från sensorer behövs endast en sändare. För distansövervakning krävs däremot internetuppkoppling. En central klarar fyra zoner.

 • Färdigkonfigurerat
 • Enkel att driftsätta
 • Lätt att installera
 • Modbus-kommunikation