Energivakten

Energivakten

Energivakten är en effektbegränsare som övervakar och styr fjärrvärmen in i fastigheten, så dygnsmedeleffekten aldrig överstiger inställt värde. Energivakten är en enkel installation i fastighetens undercentral. Som fastighetsägare kan du välja en lägre effektsignatur utan effekttoppar och därigenom få en lägre fast kostnad för fjärrvärmen.

Många fastigheter har idag orimligt höga energikostnader på fjärrvärmen. En vanlig anledning är att reglercentralen inte fungerar optimalt. Med en ny reglercentral som justeras in efter din fastighets behov vilken ger en effektbegränsning, kan fastighetens energiförbrukning och energikostnader minska. Dessutom underlättas driftövervakningen tack vare automatiska larm från undercentralen, om någon del inte skulle fungerar optimalt.