RAWKOLL.

Ett obegränsat antal fastigheter och anläggningar bildar ett nätverk där varje fastighet har en wifi-anslutning. Varje fastighet utrustas med trådlösa sensorer som bevakar och kontrollerar de funktioner som anläggningen ska innehålla.

Ett webbaserat övervakningssystem övervakar och manövrerar sedan nätverket ända ner på objektnivå. Minska eller öka energiåtgången, se öppna fönster eller tidigt upptäcka en vattenläcka. I grundtjänsten ingår alltid information och larmtjänst till valda funktioner där det vid larm skickas sms eller pushnotis och e-post till de användare som angetts i systemet.

Rawkoll är främst framtagen för företag som behöver effektivisera sina anläggningar och där fastigheter, lokaler eller rum bildar en form av nätverk. Det kan exempelvis vara en företagsanläggning, en stugby eller butikslokaler i en butikskedja. Nätverket kan vara geografiskt obegränsat och till och med omfatta olika värdsdelar.

SOLVAKTEN, CCS.

Solvakten (CCS) är ett styrsystem utvecklat av oss för ConverLights fönster utvecklade av ChromoGenics. Det är ett dynamiskt solskydd för fastigheter som ger minskad energiförbrukning och minskade kostnader.

Solvakten kontrollerar konstant fastighetens fönster. Den felsöker och larmar vid kommunikations- eller sensorfel. Via webbportalen kan du som fastighetsägare distansövervaka och manövrera anläggningen snabbt och enkelt. Alla anläggningar kan dessutom över­vakas av oss. Det innebär att driften säkerställs ytterligare, att energibesparingen övervakas och att du som fastighetsägare kan fokusera på andra åtaganden. En tids- och kostnadsbesparande trygghet helt enkelt.

Solvakten ger energieffektiva byggnader med lägre energiförbrukning och med det även minskade kostnader.

ENERGIVAKTEN.

Energivakten är en effektbegränsare som övervakar och styr fjärrvärmen in i fastigheten, så dygnsmedeleffekten aldrig överstiger inställt värde. Energivakten är en enkel installation i fastighetens undercentral. Som fastighetsägare kan du välja en lägre effekt­signatur utan effekttoppar och därigenom få en lägre fast kostnad för fjärrvärmen.

Många fastigheter har idag orimligt höga energikostnader på fjärrvärmen. En vanlig anledning är att reglercentralen inte fungerar
optimalt. Med en ny reglercentral som justeras in efter din fastighets behov vilken ger en effektbegränsning, kan fastighetens energiförbrukning och energikostnader minska. Dessutom underlättas drift­övervakningen tack vare automatiska larm från undercentralen, om någon del inte skulle fungerar optimalt.

KONTAKTA OSS

Kontakta gärna oss på Gryningsteknik. Är du intresserad av trådlösa system som sköter styrning och kontroll av fastigheter eller andra anläggningar har du hittat helt rätt.